Boom van Menselijke Ontwikkeling

02-04-2015

De United Nations Development Programme (UNDP) publiceert de Human Development Index (HDI), een ranglijst met de levensstandaard van landen. De index is bedacht door econoom Amartya Sen en is gebaseerd op levensverwachting, onderwijs en inkomen. De laatste jaren is ook gendergelijkheid een belangrijke factor in de data en is er nu ook een HDI gecorrigeerd op ongelijkheid tussen geslachten. Kortom een prachtige basis voor een gave visualisatie.

Screenshot of web app "Tree of Human Development" Screenshot of web app "Tree of Human Development"

Voor de afgelopen 30 jaar is er data beschikbaar waardoor een goed beeld ontstaat over de verbetering in ontwikkelingsgraad over de tijd en voor de verschillende regio's. Om een gevoel te krijgen over wat de index nu eigenlijk betekent en wat voor effect dit op leven op aarde heeft maakte Zolabo een visualisatie. Deze focust niet zozeer op de kwantitatieve data, maar het doel is om een algemeen publiek te betrekken bij het onderwerp. Het doel van de visualisatie is om mensen te verwonderen en hun nieuwsgierigheid te prikkelen.

Om dit doel te bereiken heb ik een virtuele boom gemaakt. De bladeren van de boom representeren de landen. In de ideale situatie zien alle blaadjes er fris en kleurig uit als een metafoor voor een perfecte wereld. Als de gebruiker begint met de visualisatie wordt er gevraagd wat hij of zij acceptabele levensomstandigheden vindt. Men wordt gevraagd om een minimale waarde te geven voor alle componenten van de Human Development Index (HDI): levensverwachting, scholing en inkomen. Met deze informatie berekent de app de HDI die bij deze waarden hoort en het toont gelijk het land met de meest overeenkomstige waarde.

Dan groeit er een persoonlijke boom voor de gebruiker die wordt getoond in perfecte staat, fris en kleurig. Na een klein moment van verwondering treedt de werkelijkheid in: bladeren beginnen van de boom te vallen. We beginnen in het jaar 1985 alle landen die toen niet aan de door de gebruiker opgegeven minimum waarde voldeden vallen van de boom. Blaadjes zien er ook minder fris en kleurrijk uit als hun HDI waarde lager is of de genderongelijkheid hoger. Afhankelijk hoe hoog de gebruiker zijn minimale levensstandaard heeft opgegeven ziet de boom er nu wellicht bijna als stervende uit. Maar goed.. dit was 30 jaar geleden en in de tussentijd is er aardig wat verbeterd. De timer begint te lopen en we zien de meeste blaadjes al wat meer kleur krijgen. Nieuwe bladeren ontstaan aan de boom wanneer landen nu wel aan de criteria voldoen. Soms kan er ook weer één afvallen. We gaan door tot 2013, het jaar van de meeste recente data. We zien nu de huidige staat van de wereld.

Landen die in 1985 voldeden aan de door een gebruiker opgegeven criteria
Landen die in 1985 voldeden aan de door een gebruiker opgegeven criteria.

Uiteindelijk hoop ik met deze visuele exploratie wat bewustwording te creëren. Waarschijnlijk eindigt men met best wat blaadjes nog op de grond, wat betekent dat er nog veel landen zijn met lage leefomstandigheden. Maar waarschijnlijk heeft men ook kunnen zien dat er veel vooruitgang is geboekt in de laatste 30 jaar. Dit is een hoopvol signaal. Het betekent dat alle inspanningen om de levensstandaard te verhogen de laatste jaren wel degelijk zijn vruchten hebben afgeworpen. Als we doorgaan om ons in te zetten om alle blaadjes stevig en vol kleur in onze boom te krijgen dan hebben we binnenkort een wereld waar iedereen kans op een waardig bestaan heeft.

Vergeet niet om zelf te spelen met de Boom van Menselijke Ontwikkeling en deel jouw boom om andere te inpireren. Laat ook eens weten wat je er van vond door hier een reactie achter te laten.

Spreekt dit project tot je verbeelding en heb je misschien zelf toffe ideeën voor dergelijk interactieve uitingen? Neem contact met me op. Zolabo is altijd geïnteresseerd in (samen)werken aan mooie en ambitieuze projecten.