Blog

Visualisaties voor een data-revolutie met burgerparticipatie

18-05-2015

Hoe visualisaties burgers kunnen ondersteunen in ontwikkelingslanden en helpen bij het halen van de SDGs

Als waardering voor mijn inzending voor de visualisatiewedstrijd van de United Nations Development Programme (UNDP) ben ik eind april uitgenodigd om het Cartagena Data Festival in Colombia bij te wonen. Dit is een driedaags festival waar de vraag werd beantwoord hoe goed te doen met data. Beleidsmedewerkers, academici, technici en mensen vanuit ontwikkelingshulp brachten de koppen bij elkaar om hierover na te denken.

How to do good with data? How to do good with data?

De meeste ontwikkelde landen hebben een rijke historie van verzamelen van statistische informatie, zoals bevolkingscijfers, economische groei, informatie over het zorgstelsel of overheidsbestedingen. Dit zijn waardevolle gegevens om te gebruiken bij het opstellen van beleid. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om te toetsen of een beleid effectief is geweest en zo regeringen en organisaties dwingen om hun handelen te verantwoorden. In veel ontwikkelingslanden is het verzamelen van deze gegevens nog verre van een vanzelfsprekendheid. Dit is een probleem, want als we willen strijden voor het halen van de uitdagende Sustainable Development Goals (SDGs), hebben we gegevens nodig om tot een goed beleid te komen. Daarnaast is er data nodig om de effectiviteit van het beleid te toetsen. Kortom, grip op data is een belangrijke uitdaging voor de ontwikkeling van landen.

Er zijn ontwikkelingen in het data-werkveld die nieuwe mogelijkheden bieden. We genereren...

Zolabo wint UN visualisatiewedstrijd

17-05-2015

Met de “Human Development Tree” heeft Zolabo de visualisatiecompetitie gewonnen die als onderdeel van het Cartagena Data Festival werd georganiseerd door de United Nations Development Programme. De organisatie laat in een artikel van Devex weten dat zij de visualisatie loofde om de gamification en interactieve elementen waardoor mensen betrokken raken bij het onderwerp: de Human Development Index.

the "Human Development Tree" visualization is the winner of the UNDP contest the "Human Development Tree" visualization is the winner of the UNDP contest

Als één van de drie finalisten werd ik uitgenodigd deel te nemen aan het Cartagena Data Festival in Colombia: een driedaagse conferentie over het gebruik van data binnen ontwikkelingshulp. Het was een zeer interessante conferentie waarin mij wel duidelijk werd dat er in de wereld van ontwikkelingssamenwerking een belangrijke rol is weggelegd voor goede visualisaties. In een ander artikel op deze blog lees je meer over wat ik heb meegekregen tijdens de conferentie.

Als onderdeel van de conferentie was er een galadiner georganiseerd op het prachtige fort San Felipe de Barajas in Cartagena. Tijdens dit diner presenteerde de drie finalisten hun visualisatie aan de genodigden. De 'boom' van Zolabo kwam daarbij als winnaar naar voren. Het was een mooie avond die feestelijk werd afgesloten met een dansshow en een borrel met uitzicht over de stad Cartagena.

Het was een mooie en eervolle ervaring en hopelijk leidt het tot meer kansen voor Zolabo om...

Boom van Menselijke Ontwikkeling

02-04-2015

De United Nations Development Programme (UNDP) publiceert de Human Development Index (HDI), een ranglijst met de levensstandaard van landen. De index is bedacht door econoom Amartya Sen en is gebaseerd op levensverwachting, onderwijs en inkomen. De laatste jaren is ook gendergelijkheid een belangrijke factor in de data en is er nu ook een HDI gecorrigeerd op ongelijkheid tussen geslachten. Kortom een prachtige basis voor een gave visualisatie.

Screenshot of web app "Tree of Human Development" Screenshot of web app "Tree of Human Development"

Voor de afgelopen 30 jaar is er data beschikbaar waardoor een goed beeld ontstaat over de verbetering in ontwikkelingsgraad over de tijd en voor de verschillende regio's. Om een gevoel te krijgen over wat de index nu eigenlijk betekent en wat voor effect dit op leven op aarde heeft maakte Zolabo een visualisatie. Deze focust niet zozeer op de kwantitatieve data, maar het doel is om een algemeen publiek te betrekken bij het onderwerp. Het doel van de visualisatie is om mensen te verwonderen en hun nieuwsgierigheid te prikkelen.

Om dit doel te bereiken heb ik een virtuele boom gemaakt. De bladeren van de boom representeren de landen. In de ideale situatie zien alle blaadjes er fris en kleurig uit als een metafoor voor een perfecte wereld. Als de gebruiker begint met de visualisatie wordt er gevraagd wat hij of zij acceptabele levensomstandigheden vindt. Men wordt gevraagd om een minimale waarde te geven voor alle componenten van de Human Development Index...

Stedelijke groei in Azië

12-03-2015

Recent ben ik bezig geweest met het maken van een visualisatie voor een challenge vanuit Visualizing.org om urbanisatie in Oost-Asië in kaart te brengen. Ik heb een interactieve kaart gemaakt die de inwonersverdeling in deze regio weergeeft. Er zijn nog wat andere ideeën die ik verder zou willen uitwerken, maar inmiddels leek het mij een goed idee om alvast iets over dit project op te schrijven.

Interactive visualization on urban expansion in Asia Interactive visualization on urban expansion in Asia

Mijn doel voor deze visualisatie is om inzicht te verschaffen in hoe mensen bewegen binnen een land en daarbij vooral de stedelijke gebieden in ogenschouw te nemen. De belangrijkste vragen die ik wil beantwoorden zijn: waar komt toename in bevolking van steden vandaan? Hoe en waarom verplaatsen mensen zich? En kunnen we die kennis gebruiken om iets te zeggen over toekomstige ontwikkelingen?

Het eerste wat ik wilde doen was een kaart maken waarop de bevolkingsverdeling duidelijk te zien was. De data die ik hiervoor heb gebruikt kwam van World Pop en bestaat uit een raster file met het inwonersaantal per pixel (ca 1 ha). Deze ruwe informatie had een aantal nadelen: ten eerste de hoge resolutie van het raster resulteert in een groot en moeilijk te hanteren bestand. Ten tweede maakt het hoge inwonersaantal in steden de relatief kleine waarden in landelijke gebieden vrijwel onzichtbaar. En tot slot door het gespikkelde karakter van de inwonersaantallen is...

FITC Amsterdam

27-02-2015

Een conferentie over “design, technology and cool shit” in Amsterdam, daar kan ik natuurlijk niet omheen. Op 23 en 24 februari werd Pakhuis de Zwijger het toneel voor de achtste editie van FITC Amsterdam. De twee dagen zaten bomvol boeiende, leuke, maar vooral inspirerende presentaties verdeeld over drie zalen.

Vanaf de introductiefilm – geprojecteerd op 9 schermen – tot aan de slotpresentatie van Jessica Walsh ben ik overspoeld door prachtige visuele uitingen. Er is geen twijfel dat de sprekers van FITC heel goed weten wat 'cool shit' betekent. Wat deze conferentie anders maakt is dat de creatieve uitingen vooral gedreven zijn vanuit technologie. De technologie is hier niet alleen een tool om een creatief concept te realiseren, de technologie zelf is het concept of staat op zijn minst aan de basis ervan.

FITC Amsterdam FITC Amsterdam

Steve Vranakis van Google Creative Lab ging hier in zijn presentatie goed op in. In zijn ervaring als art director merkte hij dat 'coders' meestal hele creatieve personen zijn. In de huidige samenleving waar technologie zo'n belangrijk onderdeel van onze maatschappij is, zou dit ook een belangrijk thema moeten zijn in de kunst. Hoewel de technologie gedreven kunst al lange tijd bestaat, probeert hij er met Creative Lab een breder draagvlak voor te creëren in de samenleving.

Technology powers creativity
Technology powers creativity zegt Steve Vranakis - foto @_iamChris

Creativiteit is niet enkel een belangrijke factor in kunstprojecten. In de presentatie van Nicola Bortignon kwam het belang van creativiteit in innovatie naar voren. Creatief omgaan met technologische ontwikkelingen kan leiden tot zeer waardevolle nieuwe ideeën. Door vragen te stellen als “Wat kun je doen met 20 euro?” probeert Google creativiteit te prikkelen. Deze vraag resulteerde bijvoorbeeld in een ...

Statistisch data van CBS

19-09-2014

Zolabo ondersteund LocalFocus bij het realiseren van een automatische import functie van tabellen van het CBS. Het data-persbureau LocalFocus verzamelt journalistiek relevante data en biedt een platform voor datajournalistiek. Via dit platform kunnen nieuwsdiensten gemakkelijk inzichtelijke visualisaties maken. Nu het CBS sinds kort haar ruim 3000 datasets binnen StatLine beschikbaar heeft gemaakt via een open API, leek het LocalFocus een goed idee deze data geautomatiseerd beschikbaar te maken in hun eigen Platform.

An example of a LocalFocus visualization used on NRC Q using data from CBS An example of a LocalFocus visualization used on NRC Q using data from CBS

Zolabo is bezig geweest deze koppeling te realiseren. De API die het CBS gebruikt de OData interface. Het idee was een interface te ontwikkelen waarin de datajournalisten van LocalFocus een taak kunnen aanmaken en gefilterde gegevens direct in LocalFocus kunnen gebruiken. In een paar klikken moet het mogelijk worden om van de complexe datastructuur van het CBS te komen tot een eenvoudige set relevante getallen om te gebruiken in een kaart, staafdiagram, lijngrafiek of één van de andere visualisatie opties in LocalFocus.

De uitdaging voor Zolabo was dus om een generieke methode te ontwikkelen om het selecteren en filteren van de data zo eenvoudig mogelijk te kunnen doen. Om dit te bereiken moet het volgende gebeuren:

  • Het snel kunnen vinden van de juiste dataset uit het ruime aanbod.
  • Een overzicht geven van de structuur van de dataset
  • Het kunnen kiezen welke gegeven te selecteren, gezien de meeste datasets veel verschillende type waarden bevat die...

Kwaliteit ziekenhuizen

05-09-2014

Afgelopen maanden is Zolabo bezig geweest met het ontwikkelen van een interactieve visualisatie om de kwaliteit van ziekenhuizen in beeld te brengen. De visualisatie is bijna voltooid en zal binnenkort online gaan. Reden genoeg om een korte samenvatting te geven over het project.

Sunburst of catagorized indicators Sunburst of catagorized indicators

Elk jaar onderzoekt bureau SiRM samen met Elsevier de kwaliteit van ziekenhuizen. Dit onderzoek wordt gebaseerd op bijna 1400 speciaal geselecteerde indicatoren, openbare gegevens die iets zeggen over de prestaties van het ziekenhuis. SiRM ontwikkelde samen met Elsevier een wegingssysteem waardoor een ziekenhuis een score krijgt per domein. De opbouw van een score is dus best complex en een behoorlijke onderneming.

In Elsevier wordt jaarlijks een dossier gepubliceerd met de bevindingen van het onderzoek, deze gegevens zijn gericht aan de consument. Bij SiRM komt echter veel vraag binnen vanuit de zorgsector (zorgprofessionals) om inzicht te verschaffen in de opbouw van de scores. De door Zolabo ontworpen tool gaat dit inzicht bieden.

De visualisatie is in drie delen verdeeld. Het eerste deel biedt een overzicht waarin de algemene prestaties van de verschillende ziekenhuizen in Nederland is te zien en onderling te vergelijken. Een kaart van Nederland...